Sammenlign priser på kasko og ansvarsforsikring

Find den billigste forsikring på nettet

Sammenlign priser online og få 3 tilbud

Forsikringspriser skal forhandles. Det gælder også bilforsikring. Med hjælp af internettet kan du idag få hjælp til at presse prisen på bilforsikringen. Den bedste pris får du ved at undersøge markedet og kende til de forhold der bestemmer prisen. Når du ved du skal bruge kan du benytte en service som Findforsikring.dk (se nedenunder), hvor du èn gang indtaster dine oplysninger og så får 3 tilbud fra forskellige forsikringsselskaber.

Med disse tilbud kan du så presse de dyrere for at se om de vil matche eller forbedre det billigste tilbud. Du vil nok blive overrasket over hvor mange penge du kan spare ved at bruge denne forhandlingsteknik. Find en Billig Bilforsikring ved at udfylde en gratis ansøgning gennem Findforsikring.dk

 billig bilforsikring

Oversigt

I denne artikel har vi forsøgt at skabe et overblik over de vigtigste faktorer når du køber bilforsikring. Læs gerne hele guiden igennem eller brug linksene nedenunder til at finde lige præcis det, du vil vide mere om:

Hvordan beregnes prisen på din forsikring

Ansvar, kasko og tillægsforsikring

Elitebilist og bonus

Forskelle i dækning

Prisgrundlag, selvrisiko og bonus

Sådan afgøres prisen på din bilforsikring

Før du køber bilforsikring, bør du være klar over hvilke faktorer, der spiller ind i prisen udover dækning (ansvar og kasko).

Bilmærke og bilmodel

Den største enkeltfaktor i prisen på din forsikringspræmie er, hvilken bil du har. Større, hurtigere og dyrere biler koster mere end mindre, langsommere og billigere biler. Det er ikke kun prisen på bilen, der afgør forsikringspræmien, men også hvor stor en motor, bilen har, hvor meget den vejer, hvor mange hestekræfter den har, og om den falder i kategorier som sportsvogn eller luksusbil. Bilmærker som BMW, Audi og Mercedes kan være endda rigtig dyre at forsikre, især for unge, også fordi risikoen for tyveri eller hærværk er større.

Din alder, køn og adresse

Den næstvigtigste faktor er din alder, dit køn og din adresse. Det har længe været sådan, at især unge mænd har haft meget svært ved at få forsikring, mens unge kvinder slipper billigere. Det er stadig dyrt for unge at få forsikring, men EU har netop forbudt forskelsbehandling på køn indenfor dette område. Derudover kan din adresse gøre en forskel på prisen. Bor du i et område med meget kriminalitet, ofte helt ned på postnummer, vil din præmie blive højere.

Anciennitet og skadehistorie

Anciennitet eller erfaring dækker over, hvor mange år du har kørt bil. Forsikringsselskaberne inddeler kunder i forskellige trin efter anciennitet og skadehistorie. For at blive elitebilist – som er det øverste og billigste trin – skal man i de fleste tilfælde have kørt mindst tre år uden skader, men hos nogle tager det op til syv år. Dette kan dog variere, især for unge bilister.

Selvrisiko

Selvrisiko er den del af skadens erstatningsbeløb, som du selv skal betale, før forsikringen dækker. Jo højeres selvrisiko, desto billigere forsikring. For nye og unge bilister kan det ofte betale sig med en høj selvrisiko, mens man optjener point til elitebilist status.

Bonus

Bonus dækker over forskellige ting, men handler oftest om, at du optjener point for, hvor mange år du kører skadesfrit. Prisen falder derfor for hvert år, du kører uden skader. Efter nogle skadesfri år kan man typisk købe en forsikring med fast pris, hvor der ikke sker en stigning i præmie på grund af skade.

Ansvar- og kaskoforsikring

Har du bil, er du også juridisk forpligtet til at have en ansvarsforsikring, som dækker skader på andres person, ejendom og bil. Derudover kan du – og det før de fleste – tegne en kaskoforsikring, som dækker din egen bil mod skader. Selvrisiko er den del af en skades omkostninger, som du selv skal betale. Hvis du vil spare penge på din bilforsikring, kan du tegne en forsikring uden kasko eller med højere selvrisiko.

Ansvarsforsikring

Lovpligtig forsikring af skader på andre biler, personer eller ejendom

Det er lovpligtigt i Danmark at have en ansvarsforsikring og denne kan ikke fravælges, når du køber bil. Ansvarsforsikringen dækker de skader på andres biler, person eller ejendom, som du kan risikere at påføre, når du kører bil, fx i et trafikuheld, men også mindre uheld som ridser og buler ved parkering eller lignende. Derudover dækker ansvarsforsikringen også passagerer i bilen, men ikke føreren selv.

Da ansvarsforsikring er en basisdækning, er der ikke markant forskel på denne imellem forsikringsselskaberne. Forskellen består kun i, hvor høj selvrisikoen er. En lavere selvrisiko betyder en højere forsikringspræmie. Straffen for ikke at have ansvarsforsikring er høj – du kan få konfiskeret bilen – og hvis du er indblandet i et uheld, så står den meget sandsynligt på fængsel.

Kaskoforsikring

Dækning af skader på egen bil

Udover den lovpligtige ansvarsforsikring vælger de fleste bilister også at tegne en kaskoforsikring, som dækker enhver skade på bilen samt tyveri. Låner man penge til at købe bilen, fx ved et billån eller leasing, er det normalt et krav, at der også tegnes kaskoforsikring.

Kaskoforsikringen dækker de fleste uheld, hærværk og skader, man kan pådrage sin bil i trafikken. Dog er det et par vigtige undtagelser.

Ifølge ForsikringogPension.dk dækker kaskoforsikringen ikke:

 • Skader, der alene opstår i de mekaniske dele, med mindre skaden er sket ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, røveri, tyveri og hærværk eller under transport ved hjælp af andet transportmiddel
 • Skader sket under behandling og bearbejdning med mindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning fra lift
 • Skader opstået på grund af rust, slitage, stenslag i lak, ridser o.l.
 • Skader lavet med vilje eller ved grov uagtsomhed
 • Skader forvoldt, mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus, med mindre det godtgøres, at føreren var uden skyld i uheldet
 • Skader indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke har kørekort, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed.
 Forsikring i udlandet

For biler op til 3,5 tons dækker kaskoforsikringen også kørsel i udlandet. De nærmere betingelser kan du læse på dit røde servicekort eller finde på dit forsikringsselskabs website.

Retshjælpsforsikring igennem kaskoforsikring

Har du en bilforsikring med kasko, er der tilknyttet en retshjælpsforsikring, der under nogle omstændigheder betaler sagsomkostninger i forbindelse med private retsager og tvister ved personskade. Standarddækning er for det meste omkring 100.000 kr, mens selvrisikoen kan variere. For at gøre brug af retshjælpsforsikringen skal du kontakte en advokat, som vil rådgive dig derfra.

Tilvalg til kaskoforsikring

I tillæg til basisdækningen på en almindelig kaskoforsikring kan man i de fleste selskaber tegne tillægsforsikringer, der dækker de skader, som kaskoforsikringen ikke dækker. De mest almindelige er:

 • Friskadedækning, som garanterer, at præmien ikke stiger ved skade på glas, skade efter nedstyrtede dele (fx grene) eller skader som følge af brand eller tyveri
 • Bilsavnsforsikring, som giver en kontant betaling, når bilen ikke er til rådighed
 • Værdiforringelse, som giver en kontant erstatning, hvis en ny bil (oftest under tre år) bliver alvorligt skadet
 • Glasdækning, som betaler alle udgifter for skader på glasruder i modsætning til almindelig dækning, som kun fuldt ud dækker skader, hvor det ikke er nødvendigt at udskifte ruden eller rudegummi osv.

Elitebilist

Kør fornuftigt og bliv hurtigere elitebilist

Elitebilist er den ‘hellige gral’ indenfor bilforsikring. Når du er kategoriseret som elitebilist – eller elitekører som det også kaldes – betale du væsentlig mindre i forsikringspræmie. Dette skyldes ikke forsikringringsselskabernes godhed, men at de derved tjener flere penge på dig. Når selskaberne skal vurdere din præmie, vurderer de også din risiko, og her kigger de især på anciennitet (antal år, du har kørt bil) og din skadeshistorie. Da der er forskel på, hvornår man opnår elitebiliststatus i de forskellige selskaber, kan vi ikke her i artiklen sige præcist, hvad der skal til, men du kan altid kontakte dit selskab og spørge. Dog virker det til, at du for det meste kan opnå dette medtre års skadesfri kørsel, dog nogle gange mere – op til syv år – og især hvis du er under 25 år.

Forskelle i dækning

Forskelle i bilforsikringernes dækning

Der er generelt ikke stor forskel på, hvad de forskellige bilforsikringer dækker, men selv om selskabernes vilkår ligner hinanden, så er der nogle forskelle, som kan betyde noget for lige præcis din situation. Derfor har vi nedenunder listet nogle af de områder, hvor du bør være opmærksom, inden du underskriver forsikringspapirerne.

Bilmærke eller nyværdi/vægtberegning

Nogle forsikringsselskaber bruger bilens mærke og model til at  beregne din præmie, mens andre bruger en kombination af nyprisen og vægten. Det betyder, at der kan være signifikante forskelle i prisen mellem selskaber, hvor dækningen ellers er den samme. Bruges nyprisen til beregning er det vigtigt, at du får oplyst den eksakte pris, da du ellers kan miste penge ved erstatning.

Bonussystemer

Forsikringsselskaberne bruger forskellige bonussystemer til at vurdere, hvor meget din præmie skal koste. Her er der især forskel på, hvor mange trin eller klasser man rykker tilbage, og hvor mange år man skal køre skadesfrit for at komme i den billigste klasse. Fast pris, det vil sige en præmie, der ikke stiger ved skade, optjener man oftest først på Elitebilistniveau.

Tilbehør og ekstraudstyr

Kaskoforsikringen dækker skader på bilen og passagerer i den, men der er forskel på i hvilken grad, den dækker eftermonteret ekstraudstyr som fx bagageboks, cykelholder og dæk i bagagerum osv. Man kan oftest købe en tillægsforsikring til at dække det, der ikke er dækket ved den almindelige kasko.

Rabat ved ældre biler

Enkelte selskaber giver rabat ved køb af ældre biler, hvilket kan være en god mulighed for unge bilister.

EU og international dækning

Kaskoforsikringen dækker som udgangspunkt i udlandet, men i nogle tilfælde kun der, hvor det grønne forsikringskort er godkendt som ansvarsforsikring.

Værdiforringelse

Kasko dækker normalt den aktuelle pris på bilen, men kan dog i nogle tilfælde have en værdiforringelsesdækning. Det vil sige, at du kan få en ekstra kompensation i forbindelse med større skader på en ny bil.

Leave a Reply

Nyeste Artikler

Nyeste Kommentarer

  Om Os

  Billigbilforsikring.nu er uafhængig kommerciel forbrugeroplysning. Vi samarbejder med Findforsikring.dk om at indhente 3 tilbud på bilforsirking, så du sparer penge. Billigbilforsikring.nu bruger desuden cookies ligesom 99% af andre websites primært til besøgsstatistik. Du kan til enhver tid slette disse cookies i din browser.